Politica de Confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Alvorit LTD, Numar de inregistrare: 12841522, Adresa: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, în calitate de operator de date. Prin urmare, Alvorit LTD urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților Alvorit LTD și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia completarii oricarui formular de pe acest site sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către Alvorit LTD în următoarele scopuri:

·         pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Alvorit LTD în contextul serviciilor prestate prin această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin formularelor acestei pagini de internet;

·         pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile Alvorit LTD sau ale partenerilor/ afiliatilor prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale Alvorit LTD sau ale partenerilor/ afiliaților Alvorit LTD, inclusiv prin transmiterea de către Alvorit LTD a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare;

·         în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare, sunteți de acord ca Alvorit LTD să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile Alvorit LTD sau afiliaţilor/partenerilor Alvorit LTD;

·         în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la serviciile Alvorit LTD;

·         în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

·        obligațiile legale care incumbă în sarcina Alvorit LTD ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet

·         interesul legitim al Alvorit LTD de a-și promova serviciile;

·     consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Alvorit LTD poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama Alvorit LTD ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

·         pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet,și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

·         pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către Alvorit LTD cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;

·         în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către Alvorit LTD;

·         în cazul unor campanii promoționale organizate de către Alvorit LTD împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai Alvorit LTD;

·         pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

·         pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

·         atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate Alvorit LTD sau către diverși împuterniciți ai Alvorit LTD. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile Alvorit LTD sau ale partenerilor/ afiliaților Alvorit LTD sau pentru ca Alvorit LTD să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu noi. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

– informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate,

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului

Măsuri de securitate a datelor

Alvorit LTD va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că Alvorit LTD v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: Alvorit LTD
Adresa: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ
şi/ sau la adresa de e-mail: contact@1webdesigner.com

adminPolitica de Confidențialitate